HPS

De scholen van de stichting zijn op weg om High Performing Schools (HPS) te worden. Op dit moment zitten we midden in dit proces. De scholen trekken hier op hoofdlijnen samen in op. Zo wordt de teamscholing en de scholing van het management deels gezamenlijk gevolgd. Het concept high performing schools is een onderwijskundige vertaalslag van 'High Performing Organizations', ontwikkeld door André de Waal.

Een 'High Performance'-organisatie is een organisatie die significant betere resultaten behaalt dan vergelijkbare organisaties, gedurende een periode van tenminste vijf jaar, door zich op een gedisciplineerde manier te concentreren op datgene wat echt belangrijk is voor de leerlingen en leraren. 

Ons doel is om het maximale te bereiken met onze leerlingen. Dat betekent niet dat eind groep 8 iedere leerling naar het gymnasium gaat, maar wel dat we er alles aan doen om kinderen zo goed mogelijk te laten leren en hen te laten excelleren binnen de eigen mogelijkheden. Om dit voor elkaar te krijgen, zetten we in op de vijf HPO-pijlers. Vanuit wetenschappelijk valide onderzoek blijkt dat dit een effectieve manier is om te werken aan het verbeteren van de resultaten. 

  • Hoge kwaliteit management: binnen onze stichting zetten we in op integere, effectieve leidinggevenden, die steeds op zoek zijn naar het verbeteren van hun eigen functioneren. Het management heeft een voorbeeldfunctie en coacht medewerkers om betere resultaten te behalen. 
  • Hoge kwaliteit medewerkers: Binnen ons onderwijs staat de leraar centraal. Daarmee bedoelen we dat de kwaliteit van de leraar het verschil maakt voor de leerlingen. Leerlingen krijgen goede, effectieve lessen via uitstekende leraren. 
  • Lange termijn gerichtheid: We zijn koersvast en focussen ons op ambitieuze doelen die op termijn werkelijk helpen om de kwaliteit van de scholen te verbeteren. 
  • Open en actiegerichte houding: Er is op onze scholen veel aandacht voor samen leren en onderlinge dialoog. Medewerkers worden betrokken bij belangrijke processen en er is een cultuur waarin het is toegestaan fouten te maken. 
  • Continue verbetering: We zijn steeds op zoek naar verbetering van ons onderwijs en de onderliggende processen.