Pedagogisch klimaat

Op de Sint Bonifatiusschool vinden wij het belangrijk om voor alle leerlingen een goed en veilig pedagogisch klimaat te creëren. Leerlingen brengen veel tijd door op school en daarom is school ook bij uitstek een geschikte plek om kinderen te leren hoe je met elkaar omgaat, welke rol je hierin kunt aannemen en wat er allemaal bij burgerschap komt kijken. Onderzoek wijst uit dat kinderen effectiever kunnen leren wanneer ze zich veilig en fijn voelen in een bepaalde omgeving.

Voor een sterke basis van een goed pedagogisch klimaat is de samenwerking tussen school, ouders en kind van belang. De leerlingen worden op een eenduidige wijze vanaf de start van hun schoolloopbaan begeleid. Er is bij leraren en leerlingen aandacht voor:

  • Fases van groepsvorming;
  • Klimaat en rust;
  • Realiseren van regelmaat en structuur;
  • Normen, waarden en gedrag;
  • Verantwoordelijkheid nemen en geven;
  • Verantwoordelijkheid nemen t.a.v. de omgeving binnen en buiten de school;

Op onze school kiezen wij bewust voor het werken met de methode 'Leefstijl' voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast hebben we het leerlingvolgysteem 'Zien' waarmee we de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen volgen. 

Wij werken met schoolgewoontes. Wij vinden het belangrijk dat leraren actief kunnen inspelen op specifieke gebeurtenissen in de klas, omdat iedere groep andere behoeften heeft. Leraren gebruiken de pictogrammen en de gewoontes van de poster wanneer zich een situatie voordoet die hier bij aansluit. Alle gedragshandelingen van leerlingen zijn te linken aan één (of meerdere) van deze gewoontes. Ze worden dan ook actief ingezet en benoemd. 

Onze schoolgewoontes worden omschreven in één hoofdgewoonte: 'Ik zorg voor mezelf, de ander (mijn omgeving) en onze spullen. 

Hierbij zijn 5 schoolgewoontes uitgewerkt in posters: