Sponsoring


Met de gelden die het schoolbestuur ontvangt van het rijk is het “passen en meten” om alle kosten te kunnen betalen. Om hier wat meer rek in te krijgen, maken we gebruik van sponsoring. Zo maken we bij acties/ feesten enz. dankbaar gebruik van bijdragen/ materialen van bedrijven.
Uitgangspunt daarbij is dat we de kinderen niet actief bij dergelijke sponsoractiviteiten betrekken.