Stichting Haarfijn


Door de gemeentelijke herindeling is de gemeente Vleuten/De Meern/Haarzuilens in 2001 bij de gemeente Utrecht gevoegd. Daardoor hadden kleine scholen, zoals de Sint Bonifatiusschool, geen bestaansrecht meer.
Uit een enquête van het “comité behoudt de Haarse school” bleek een 100% positief respons vanuit de gemeenschap Haarzuilens. Daarmee sprak het hele dorp zijn steun uit voor het voortbestaan van de Sint Bonifatiusschool.
Het RK schoolbestuur Vleuten-De Meern stelde zich positief op. Zij maakte van de Sint Bonifatiusschool een nevenvestiging van de Willibrordschool.
Stichting Haarfijn is vanaf 2001 erop gericht om de Sint Bonifatiusschool voor het dorp te behouden. De stichting vult jaarlijks het structurele tekort van ruim € 14.000,00 aan.
Het tekort komt voort uit de lagere subsidie die door het rijk aan een nevenvestiging wordt toegekend. Door de bijdrage van de Stichting Haarfijn kan de school op het niveau van een zelfstandige school blijven functioneren. Groei van de school lost dit financiële probleem niet op. Daardoor zal de steun van Stichting Haarfijn ook in de toekomst nodig blijven.

Het bestuur van Stichting Haarfijn bestaat uit dorpsbewoners, ouders van leerlingen van de Sint Bonifatiusschool en de directeur.
Inmiddels zijn er al tal van acties geweest om het financiële probleem voor een aantal jaren op te lossen zoals: Boerengolf, Seventies party, Tentfeest, Vaar naar Haar en Koeschijten op de Haar.

Natuurlijk kan Stichting Haarfijn niet zonder de inzet van vrijwilligers. Ze hopen dat alle inwoners van Haarzuilens en de ouders van de leerlingen van de school zich willen inzetten om de school in het dorp te behouden.

Mocht u zich willen inzetten bij een activiteit of wilt u toetreden als bestuurslid van de stichting, neem dan contact op met: Marianne Gels, Astrid vd Brom, Michael Pouw, Marcel Oostrom , Sjoerd Koster of Barry Oostrom.
U kunt ook onze website bezoeken: http://www.stichtinghaarfijn.nl

Het bestuur van de stichting Haarfijn:
Voorzitter: Paul Rozmus
Penningmeester: Barry Oostrom
Secretaris: Marlijn Lapikas