Vergaderingen


Hieronder treft u de agenda's en notulen van de vergaderingen van de medezeggenschapsraad aan:Jaarplan MR 2018-2019

Agenda 18 november 2020

Notulen 15 januari 2020
Notulen 9 oktober 2019

Notulen 25 maart 2019
Notulen 7 februari 2019
Notulen 11 december 2018
Notulen 15 oktober 2018
Notulen 5 september 2018