Oudervereniging


De Oudervereniging van de Sint Bonifatiusschool behartigt de belangen van alle ouders op school. Elke ouder is automatisch lid van de oudervereniging. U bewaakt samen met het schoolbestuur en de leerkrachten de algemene kwaliteit van het onderwijs en bent betrokken bij leuke activiteiten. Denk hierbij aan het Sinterklaasfeest, de bijzondere Kerstviering op het kasteel De Haar, de, Paaslunch en het jaarlijks terugkerende schoolreisje. 


Ervaar hoe prettig het is bewust onderdeel te zijn van het ‘reilen en zeilen’ bij de Sint Bonifatiusschool. Het organiseren van activiteiten is vooral gezellig om te doen. En zo heeft u automatisch ook een betere aansluiting met ouders van kinderen uit andere klassen.

Jaarlijks is er een algemene ledenvergadering. Op deze avond wordt er altijd een gastspreker uitgenodigd over een bepaald onderwerp dat interessant is in relatie tot kinderen. Daarnaast is het een informatieve bijeenkomst waarin ervaringen van het afgelopen schooljaar worden uitgewisseld en de planning voor het komend schooljaar bekend wordt gemaakt. Over de besteding van beschikbare budgetten wordt tijdens de algemene ledenvergadering door de penningmeester verslag uitgebracht. Tevens wordt de begroting voor het nieuwe schooljaar voorgelegd. Tijdens deze vergadering wordt ook het bestuur gekozen en herkozen.

De bestuursvergaderingen zijn een paar keer per jaar en staan evenals de datum van de algemene ledenvergadering op de schoolkalender http://www.stbonifatius.nl/index.php?page=68 vermeld.
Iedereen die interesse heeft voor een bestuursfunctie kan zich laten informeren bij het dagelijks bestuur.
 

Contact


Voor informatie over en/of berichten aan onze Oudervereniging kunt u zich richten tot het secretariaat:  secretariaatboniov@gmail.com


Ouderbijdrage


De school brengt de ouders geen kosten in rekening. Wel vraagt de Oudervereniging een vrijwillige bijdrage om de kosten van diverse activiteiten te dekken. Jaarlijks wordt de hoogte van deze bijdrage tijdens de Algemene ledenvergadering vastgesteld. Op dit moment wordt aan de ouders/verzorgers van ieder kind een vrijwillige bijdrage van € 40,- gevraagd. Voor kinderen die na de kerstvakantie op school komen, vragen wij een vrijwillige bijdrage van € 20,-.
 
Om kosten te besparen ontvangt u géén acceptgiro. U wordt vriendelijk verzocht zelf de ouderbijdrage vóór 31 oktober van het betreffende schooljaar over te maken op bankrekeningnummer: NL85RABO0367564602 ten name van de Oudervereniging van de Sint Bonifatiusschool te Haarzuilens, onder vermelding van de naam/namen van uw kind/kinderen.
 

Oud papier en lege flessen inzamelactie

 
Alle kleine beetjes helpen, zo ook het inzamelen van oud papier en lege flessen. Bij de ingang van de school staat een krat waarin lege flessen kunnen worden achtergelaten. Regelmatig worden de flessen opgehaald en het statiegeld komt ten goede van de Oudervereniging.

Op de parkeerplaats van De Vier Balken, helemaal achterin, staan containers waar iedereen oud papier in kan deponeren. De containers staan er permanent. Een keer in de 2 weken op maandag, worden de containers geleegd. Gelieve wel om de kartonnen dozen in elkaar te vouwen zodat er nog meer papier in kan. Uit ervaring blijkt dat het oude papier toch wel wat geld oplevert, dat gebruikt wordt voor alles wat er georganiseerd wordt voor de kinderen op school.