De missie en visie van de Sint Bonifatiusschool


“De Sint Bonifatiusschool - een school die het goede doet”

                                                

Visie:
Wij geloven dat kinderen vanuit hun eigen en unieke kwaliteiten verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen voor de eigen ontwikkeling.

We inspireren ze om zelf te ontdekken en zichzelf te ontwikkelen.

 
Missie:
De school werkt met de kerndoelen primair onderwijs en draagt structureel bij aan het competent zijn en voelen van de kinderen.

Welbevinden, motivatie en zin in leren zullen ontstaan als:  Om dit te bereiken: Daarom zie ik in de school:

leerlingen die: leerkrachten die: ouders die: