Ons onderwijs


Op de Sint Bonifatiusschool zitten de leerlingen in combinatiegroepen:

1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. Dit betekent, dat er van de leerlingen een hoge mate van zelfstandigheid gevraagd wordt.
Het is belangrijk dat we de kinderen helpen deze vaardigheid te ontwikkelen.
 
Voor het aanleren van de basisvaardigheden is gekozen voor het aanbieden in 3 arrangementen: basis, top en intensief. Hierbij gaan we bij het aanbieden uit van de basisstof. Bij de instructie krijgt ieder kind (een deel van) de basisstof aangeboden, waarna zij in de 3 arrangementen verder gaan.
 
Naast het gebruiken maken van methode gebonden toetsen volgen wij de ontwikkeling van onze leerlingen ook m.b.v. het PRAVOO-LOVS bij groep 1-2 en het CITO-LOVS voor groep 3 t/m 8.
Door regelmatige toetsing kunnen onderwijsbehoeften worden bepaald en kan het lesaanbod hierop worden afgestemd.