Aanmelding van leerlingen


Dit schooljaar starten we met 76 leerlingen in 4 groepen. Het aanmelden van nieuwe leerlingen gebeurt door het invullen van een aanmeldingsformulier. Dit aanmeldingsformulier kan telefonisch worden aangevraagd. We stellen het echter zeer op prijs om vooraf een gesprek op school te voeren. Niet alleen is dit een goede gelegenheid om de school eens te bekijken, maar we kunnen dan ook een mondelinge toelichting geven op onze manier van werken en onze kijk op onderwijs.
Na aanmelding ontvangen de ouders een bevestiging van ontvangst.
Twee à drie maanden voor de verjaardag van het kind, ontvangen de ouders en het betreffende kind een uitnodiging voor een intakegesprek.
Na dit gesprek kan het kind definitief worden ingeschreven op onze school.

 

Het wennen op school

Een kind mag naar de basisschool op zijn/haar vierde verjaardag. Daarvoor mogen de kleuters circa drie keer een dagdeel naar school komen om te wennen. Kinderen die bij ons op school worden aangemeld, krijgen ongeveer een maand voordat ze vier jaar worden een kaart van de leerkracht. Het kind wordt daarbij uitgenodigd voor deze drie dagdelen. Vanaf de vierde verjaardag van de kleuter kan hij/zij alle dagdelen naar school.
 

Aannameprocedure

Binnen de stichting hanteren we een aannameprocedure.