Studiedagen


Schooljaar 2018-2019 zijn de volgende studiedagen voor het team gepland:

 21 september
21 november
7 januari
22 februari
26 april

Alle kinderen zijn dan vrij. Dit staat op de kalender als 'studiedag'.

Een aantal studiemomenten voor het team zijn gepland buiten de lestijden van de leerlingen. 

Verder zijn er 2 studiemomenten voor de leerkrachten van groep 1-2 gepland.
Alleen de kleuters zijn dan vrij.
5 september 
7 december