Uren onderwijs

De vrije vrijdag-regeling is mogelijk omdat kinderen uit de groepen 1 tot en met 4 minder uren onderwijs hoeven te volgen. De Wet op het Basisonderwijs schrijft voor dat kinderen in de eerste 4 leerjaren minimaal 3520 uur onderwijs moeten kunnen volgen en in de laatste 4 leerjaar in totaaal minimaal 3760 uur.
De onderwijstijd over acht schooljaren is minimaal 7520 uur. Op de Sint Bonifatiusschool krijgen kinderen in de groepen 1 en 2 jaarlijks minimaal 880 uur onderwijs. In de groepen 3 en 4 minimaal 910 uur en de groepen 5 tot en met 7 minimaal 985 uur. De groepen 8 maken minder uren, omdat ze de laatste twee schooldagen vrij zijn.