Handleiding ouderportaal Parnassys


Onze school maakt gebruik van het administratieprogramma Parnassys.
Ouders kunnen op het ouderportaal van dit administratieprogramma de gegevens van hun kind(eren) inzien.
U ontvangt hierover een email vanuit het programma Parnassys.

Hieronder treft u een handleiding aan:
handleiding ouderportaal ouders nov 2015

Mocht u vragen hebben of lukt het met het niet met aanmelden, dan kunt u zich wenden tot de administratie van school: info@rksbs.nl of 030-6771403