Inspectierapport


In september 2012 bezocht de onderwijsinspecteur onze school.
Hieronder het rapport van zijn bevindingen:

Rapport Vierjaarlijks onderzoek Bonifatiusschool Haarzuilens