Resultaten van ons onderwijs


De resultaten van ons onderwijs op leerlingniveau volgen we met ons leerlingvolgsysteem. Hierover rapporteren we ouders tijdens de oudergesprekken. De Wet op het basisonderwijs geeft daarnaast aan dat we ouders moeten rapporteren over de resultaten van ons onderwijs. We  doen dit aan de hand van de CITO-eindtoetsgegevens.
In onderstaande tabel vindt u het eindtoetsgemiddelde van de school. Daarnaast de ondergrens en bovengrens die de inspectie hanteert bij het bepalen of een school voldoende scoort. Deze gegevens hebben we van CITO ontvangen.
We gaan daarbij uit van de schoolgroep waarin Cito ons heeft geplaatst. Bij de schoolscore worden leerlingen met een LWOO-verwijzing en leerlingen die vanaf groep 7 zijn ingestroomd in de score meegenomen.
 
  schoolscore landelijk gemiddelde
2018 535,2 534,9
2017 535,4 535,1
2016 536,1 534,5
2015 539,9 534,8
2014 537,8 534,4
2013 536,2 534,7
2012 534,3 535,1