Klachtenregeling

Doelstelling van deze regeling is ervoor te zorgen, dat klachten van ouders en leerlingen op een goede en zorgvuldige wijze worden behandeld.

Werkwijze

Als een ouder of leerling een klacht heeft bespreekt hij of zij die met de leerkracht. Daartoe wordt een afspraak na schooltijd gemaakt, zodat beide partijen de tijd hebben voor een gesprek, zonder daarbij gestoord te worden. In de meeste gevallen zal dit gesprek er toe leiden dat het probleem opgelost wordt.

Mocht de ouder met de klacht in eerste instantie naar de leidinggevende stappen dan zal de leidinggevende verwijzen naar de betreffende leraar. Als het bovengenoemd gesprek geen oplossing biedt, wordt een vervolgafspraak gemaakt. Bij dit gesprek wordt de directeur uitgenodigd. Mocht ook dit gesprek niet tot een oplossing leiden dan kan de ouder gebruik maken van de mogelijkheden zoals die in de officiële klachtenregeling zijn opgenomen.

Over deze klachtenregeling kunt u lezen in het Algemene gedeelte van de schoolgids(hoofstuk 5).De volledige klachtenregeling vindt u door het onderstaande bestand te downloaden: Klachtenregeling St. RK basisscholen Vleuten, De Meern, Haarzuilens

Aangezien contactpersonen veranderen, plaatsen we hieronder een update van de gegevens voor onze school: 

Heeft u vragen over hoe u een klacht moet indienen of heeft u andere vragen over de klachtroute?

Neem in dat geval contact op met onze contactpersoon
Jenny van Bemmel (jenny.van.bemmel@rkwbs.nl of 6771618). Zij zal met u dan in gesprek gaan over de te bewandelen weg.
De externe contactpersoon is Joop Hoogendoorn, zijn mailadres: ext.vertr.persoon@gmail.com Hij is bereikbaar op het volgende telefoonnummer: 06-43032083.