Klachtenregeling

Als een ouder of leerling een klacht heeft, bespreekt hij, zij of hen die met de leraar. Samen plannen ze een afspraak buiten schooltijd, zodat een gesprek ongestoord kan plaatsvinden. In de meeste gevallen zal dit gesprek ertoe leiden dat het probleem opgelost wordt.

Als dit gesprek tussen ouder, leerling en leraar geen oplossing biedt, maken ze samen een vervolgafspraak. Voor dit gesprek wordt ook de directeur van de Bonifatiusschool uitgenodigd. Leidt ook dit gesprek niet tot een oplossing, dan kan de ouder gebruikmaken van de mogelijkheden zoals die in de officiële klachtenregeling zijn opgenomen.

Over deze klachtenregeling kun je lezen in het algemene gedeelte van de schoolgids. Ga hiervoor naar het tabblad ‘Schoolgids’ op deze website en blader door naar paragraaf 2.4. De volledige klachtenregeling vind je hier: Klachtenregeling Stichting Wijs!.

Onze interne contactpersoon voor het behandelen van klachten is Sophia Naumann. Sophia is bereikbaar op icp.willibrord@wijs-utrecht.nl of tel: 030-6771618. Wil je graag een externe partij betrekken bij de gesprekken? De externe contactpersoon van de Bonifatiusschool is Joop Hoogendoorn. Mail: ext.vertr.persoon@gmail.com of tel: 06-43032083.

De klachtenregeling helpt ons goed en zorgvuldig om te gaan met klachten van ouders en leerlingen.