Aanmelden

 

Wilt u uw kind aanmelden voor onze school?  

Doe dit in het kwartaal waarin uw kind 3 jaar wordt. Het aanmeldformulier staat op: naardebasisschool.utrecht.nl
Natuurlijk informeren we geinteresseerde ouders graag van te voren. Op de onderstaande dagen (van 11.00-13.00 uur) organiseren we open dagen, dan kunt u in onze school een kijkje komen nemen.

 

21 mei 11.00 uur 

 

Wilt u, als u langskomt, zich aanmelden via info@rksbs.nl?

Is uw kind geboren vóór 1 oktober 2018?
Dan kunt u onze school bezoeken op een van de bovenstaande inloopmomenten. Als u uw kind bij ons wilt aanmelden, dan vragen we u om dat te bespreken met Sanne Kuijt of te mailen naar info@rksbs.nl. We maken dan een aparte afspraak.

Na aanmelding ontvangen de ouders een bevestiging van ontvangst.Twee à drie maanden voor de verjaardag van het kind, ontvangen de ouders en het betreffende kind een uitnodiging voor een intakegesprek. Na dit gesprek kan het kind definitief worden ingeschreven op onze school. 

 

Het wennen op school

Een kind mag naar de basisschool op zijn/haar vierde verjaardag. Daarvoor mogen de kleuters circa drie keer een dagdeel naar school komen om te wennen. Kinderen die bij ons op school worden aangemeld, krijgen ongeveer een maand voordat ze vier jaar worden een kaart van de leraar. Het kind wordt daarbij uitgenodigd voor deze drie dagdelen. Vanaf de vierde verjaardag van de kleuter kan hij/zij alle dagdelen naar school.