Contactpersonen

Sanne Kuijt, schoolleider in opleiding, is ook de interne contactpersoon voor allerlei Bonifatius-gerelateerde zaken. Hij is bereikbaar via de mail op sanne.kuijt@wijs-utrecht.nl .

Op de Bonifatiusschool interveniëren daarnaast enkele collega’s bij klachten over ongewenst gedrag.

 

 

Hieronder lees je meer over procedure en de bereikbaarheid van deze collega’s.

 

Ongewenst gedrag

Bij klachten over ongewenst gedrag op school zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en leerlingen een beroep doen op de interne contactpersoon. Op de Bonifatiusschool is dit Sophia Naumann. Sophia luistert, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt jou of jullie eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere begeleiding in een eventuele klachtenprocedure. Wil je direct communiceren met een externe partij? Neem dan contact op met onze externe contactpersoon Joop Hoogendoorn op 06-43032083, of mail: ext.vertr.persoon@gmail.com.

 

Het traject

De route voor het bespreekbaar maken van een probleem ziet er als volgt uit: je meldt eerst het probleem bij de leraar van je kind. Komen jullie samen niet tot een goede oplossing, neem dan contact op met Sophia. Zij verwijst je door naar de directie, het bestuur of een externe contactpersoon. Heb je vragen over het indienen van een klacht of de klachtenroute? Neem dan contact op met Sophia.Zij werkt alle dagen.  Op die dagen kun je, indien nodig, een afspraak maken.

Sophia is bereikbaar op icp.willibrord@wijs-utrecht.nl of tel: 030-6771618.

 

Anti-pesten

Wanneer er sprake is van pestgedrag op school schakelt de interne contactpersoon de hulp van de anti-pestcoördinator (APC) in. Dit is Sacha Luijkx, ook leraar van groep 5/6 op de Willibrordschool. Zij gaat bij een melding van pestgedrag in gesprek met de leraar van de betreffende groep en deze van de juiste handvatten voorzien om binnen de klas tot een zo goed mogelijke oplossing te komen. Ze betrekt ook ouders bij het traject. Na de interventie blijft de APC op de achtergrond actief.

Sacha is bereikbaar op sacha.luijkx@wijs-utrecht.nl.