Oudervereniging

De Oudervereniging van de Sint Bonifatiusschool behartigt de belangen van alle ouders op school. Elke ouder is automatisch lid van de oudervereniging. U bewaakt samen met het schoolbestuur en de leraren de algemene kwaliteit van het onderwijs en bent betrokken bij leuke activiteiten. Denk hierbij aan het Sinterklaasfeest, de bijzondere Kerstviering op het kasteel De Haar, de Paaslunch en het jaarlijks terugkerende schoolreisje. Ervaar hoe prettig het is bewust onderdeel te zijn van het ‘reilen en zeilen’ bij de Sint Bonifatiusschool. Het organiseren van activiteiten is vooral gezellig om te doen. Zo heeft u automatisch ook een betere aansluiting met ouders van kinderen uit andere klassen.Jaarlijks is er een algemene ledenvergadering. Op deze avond wordt er altijd een gastspreker uitgenodigd over een bepaald onderwerp dat interessant is in relatie tot kinderen. Daarnaast is het een informatieve bijeenkomst waarin ervaringen van het afgelopen schooljaar worden uitgewisseld en de planning voor het komend schooljaar bekend wordt gemaakt.

Over de besteding van beschikbare budgetten wordt tijdens de algemene ledenvergadering door de penningmeester verslag uitgebracht. Tevens wordt de begroting voor het nieuwe schooljaar voorgelegd. Tijdens deze vergadering wordt ook het bestuur gekozen en herkozen.

De bestuursvergaderingen zijn een paar keer per jaar en staan evenals de datum van de algemene ledenvergadering op de schoolkalender vermeld.

Iedereen die interesse heeft voor een bestuursfunctie kan zich laten informeren bij het dagelijks bestuur. 

Samenstelling dagelijks bestuur

Voorzitter 
Secretaris
Penningmeester 
Activiteitencommissie Anneke: moeder Evy (gr. 4) en Jip (gr. 8). Rianne: moeder Evie (gr. 4), Inge (gr. 6) en Tess (gr. 8)
PR: Paola, moeder van Casper (gr. 4) en Paulien, moeder van Rik en Niek (gr. 3 en gr. 7)

 

Contact

Voor informatie over en/of berichten aan onze Oudervereniging kunt u zich richten tot het secretariaat:  secretariaatboniov@gmail.com 

Ouderbijdrage

De school brengt de ouders geen kosten in rekening. Wel vraagt de Oudervereniging een vrijwillige bijdrage om de kosten van diverse activiteiten te dekken. Jaarlijks wordt de hoogte van deze bijdrage tijdens de Algemene ledenvergadering vastgesteld. Op dit moment wordt aan de ouders/verzorgers van iedere leerling een vrijwillige bijdrage van € 45,- gevraagd. Voor leerlingen die na de kerstvakantie op school komen, vragen wij een vrijwillige bijdrage van € 22,50. Om kosten te besparen ontvangt u géén acceptgiro. U wordt vriendelijk verzocht zelf de ouderbijdrage vóór 31 oktober van het betreffende schooljaar over te maken op bankrekeningnummer: NL85RABO0367564602 ten name van de Oudervereniging van de Sint Bonifatiusschool te Haarzuilens, onder vermelding van de naam/namen van uw kind/kinderen.