Oudervereniging

De Oudervereniging van de Sint Bonifatiusschool behartigt de belangen van alle ouders op school.  Wist u dat iedere ouder automatisch lid is van de oudervereniging? Samen met de leraren en het schoolbestuur dragen we verantwoordelijkheid voor bijvoorbeeld het onderwijs. Maar ook het welbevinden van onze kinderen is een gezamenlijke taak. We doen op de Bonifatius ook heel veel activiteiten waar u bij kunt helpen. Zo hebben we de kerstviering op Kasteel de Haar, het Sinterklaasfeest, het schoolreisje, het geweldige pleinfeest en nog veel meer. Daarnaast denken we samen na over hoe we de leeringen zoveel mogelijk in de natuur kunnen laten zijn. We hebben een prachtige locatie dus natuur en duurzaamheid zijn voor de OV en de school erg belangrijk.

We hebben een onernemende oudervereniging die het leuk vindt om activiteiten te begeleiden maar ook te verzinnen. Uiteraard is het erg gezellig om met andere ouders samen te werken. Het fijne is dat u daardoor veel meer kinderen uit andere leerjaren leert kennen. Dat voelt wel zo prettig. De leraren en de oudervereniging werken zoveel mogelijk samen aan het onderwijs op de Bonifatius. Zo besluiten we gezamenlijk of we over het leren op school en thuis meer willen weten. Dan vragen we een gastspreker om te komen, komen we samen bij elkaar op een thema-avond of voeren we gesprekken in groepen waardoor school. Zo laten we thuis en school zo goed mogelijk op elkaar aansluiten. 

Over de besteding van beschikbare budgetten wordt tijdens de algemene ledenvergadering door de penningmeester verslag uitgebracht. Tevens wordt de begroting voor het nieuwe schooljaar voorgelegd. Tijdens deze vergadering wordt ook het bestuur gekozen en herkozen.

De bestuursvergaderingen zijn een paar keer per jaar en staan evenals de datum van de algemene ledenvergadering op de schoolkalender vermeld.

Iedereen die interesse heeft voor een bestuursfunctie kan zich laten informeren bij het dagelijks bestuur. 

Samenstelling dagelijks bestuur schooljaar 2021-2022

  • Voorzitter : Jeroen (vader Joppe groep 1-2)
  • Secretaris: Marie-José (moeder Milou groep 4)
  • Penningmeester :Ygor (vader Floris groep 4, Julian groep 1)
  • Activiteitencommissie: Anneke: moeder Evy (gr. 4) en Jip (gr. 8). Rianne: moeder Evie (gr. 4), Inge (gr. 6) en Tess (gr. 8)
  • PR: Paola, moeder van Casper (gr. 4) en Paulien, moeder van Rik en Niek (gr. 3 en gr. 7)
  • Activiteitencoördinator:  Wendy Tijmensen

 

Contact

Voor informatie over en/of berichten aan onze Oudervereniging kunt u zich richten tot het secretariaat:  secretariaatboniov@gmail.com 

Ouderbijdrage

De school brengt de ouders geen kosten in rekening. Wel vraagt de Oudervereniging een vrijwillige bijdrage om de kosten van diverse activiteiten te dekken. Jaarlijks wordt de hoogte van deze bijdrage tijdens de Algemene ledenvergadering vastgesteld. Op dit moment wordt aan de ouders/verzorgers van iedere leerling een vrijwillige bijdrage van € 40,- gevraagd. Voor leerlingen die na de kerstvakantie op school komen, vragen wij een vrijwillige bijdrage van € 22,50. Om kosten te besparen ontvangt u géén acceptgiro. U wordt vriendelijk verzocht zelf de ouderbijdrage vóór 31 oktober van het betreffende schooljaar over te maken op bankrekeningnummer: NL85RABO0367564602 ten name van de Oudervereniging van de Sint Bonifatiusschool te Haarzuilens, onder vermelding van de naam/namen van uw kind/kinderen.