Pedagogisch klimaat

De Bonifatiusschool is gelegen aan de Brink, in het hart van Haarzuilens en is belangrijk voor de gemeenschap. De school staat voor leven en groei en de betrokkenheid vanuit het dorp bij activiteiten is groot. We vieren samen kerst op Kasteel de Haar en organiseren gezamenlijk een pleinfeest. Haarzuilens zit, kortweg, in het dna van de Bonifatiusschool.

Aandacht

Leerlingen worden vanaf de start van hun schoolloopbaan bij de Bonifatiusschool individueel en in groepsverband op dezelfde manier begeleid. Die eenduidigheid leidt ertoe dat iedereen weet wat er van hem, haar of hen verwacht wordt. We hebben aandacht voor:

-        de fases van groepsvorming;

-        het schoolklimaat en rust;

-        het realiseren van regelmaat en structuur;

-        normen, waarden en gedrag;

-        verantwoordelijkheid nemen en geven;

-        verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van de omgeving binnen en buiten de school.

 

Schoolgewoontes

Op de Bonifatiusschool werken we met wat we ‘schoolgewoontes’ noemen. We kunnen alle leerlingen aanspreken op deze gewoontes die structuur bieden en die ons bewust maken van onze normen, waarden en ons gedrag. We vatten de vijf schoolgewoontes samen in een hoofdgewoonte: ik zorg voor mijzelf, de ander (mijn omgeving) en onze spullen. We hebben de gewoontes uitgewerkt in posters met pictogrammen. Deze posters zijn in school te vinden.

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling  

We besteden aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen aan de hand van de methode Leefstijl. In Leefstijl is veel aandacht voor het bevorderen van positieve groepsrelaties. De leerlingen groeien tenslotte niet alleen als individu, maar ook met elkaar. We brengen de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen in kaart in Zien!, ons leerlingvolgsysteem.