Groen

De omgeving van de Bonifatiusschool is een verlengstuk van het onderwijs dat we bieden. Onze ‘achtertuin’ bestaat uit gebied van Natuurmonumenten en uit landerijen; we bevinden ons dus op een perfecte plek om onderwijs te geven waarin natuur, milieu en duurzaamheid belangrijke uitgangspunten zijn. Leren doen we in de klas, maar ook met onze handen in de grond: kennis over de natuur vormt de basis voor een gezonde en positieve kijk op het leven. Zo maken we leerlingen ervan bewust dat we samen verantwoordelijk zijn voor een duurzame, leefbare wereld.  

Hoe ons groene onderwijs er concreet uitziet? Van maart tot november zijn we tweewekelijks te vinden in de schoolmoestuin van Kasteel de Haar. Alle leerlingen dragen een school-overall en zijn betrokken bij het proces van onderhouden, zaaien en oogsten. Van de oogst maken we soep, die bestemd is voor de seniore inwoners van Haarzuilens.

De kleuters van onze school leren door te doen en mee te maken en lezen bijvoorbeeld met de leraar uit ‘Zaadje in de wind’. Het boek sluit aan bij het seizoen van zaaien: alle leerlingen krijgen een zonnepit, die ze in de grond zetten en verzorgen als deze ontkiemt. In de schoolvakanties gaan de plantjes mee naar huis, zodat de leerlingen leren hoe ze zorg moeten dragen voor hun omgeving. In een ander seizoen grijpen leraren weer andere veranderingen van de natuur aan om hun lesprogramma vorm te geven.   

Daarnaast prikken we afval in het dorp en maken we natuurwandelingen met onze boswachter. Op de Bonifatiusschool is onze lievelingskleur absoluut groen!