Tussenschoolse opvang

Lunchkidz verzorgt de tussenschoolse opvang (tso) van onze leerlingen. Deze tso hanteert een tarief van €0,95 per kind per overblijfmoment. De kosten van de opvang worden maandelijks automatisch geïncasseerd, gebaseerd op het werkelijk aantal afgenomen overblijfmomenten. Lunchkidz werkt met een digitaal registratiesysteem. Dat heeft de volgende voordelen:

  • Je kunt de vaste dagen waarop je kind gebruik maakt van tussenschoolse opvang van tevoren in een keer inplannen.
  • Je kunt je kind tot 10:00 uur ’s ochtends aan- of afmelden.
  • Lunchkidz heeft in een oogopslag zicht op de aan- of afwezigheid van je kind.
  • Lunchkidz is altijd op de hoogte van eventuele bijzonderheden zoals het gebruik van medicatie, een voedselintolerantie of allergie.
  • De medewerkers van Lunchkidz hebben minder tijd nodig voor administratieve handelingen en hebben daarmee hun handen vrij om er helemaal te zijn voor de aanwezige leerlingen.

We vragen alle ouders zich te online te registreren in het systeem. Wil je je kind inschrijven, of heb je vragen? Bianca van Kuik is de Lunchkidz-coördinator van de Bonifatiusschool. Je kunt haar bereiken op 06-33006025 of mail bonifatius@lunchkidz.nl.